Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern: Tenders

E-mail: beschaffungswesen@bern.ch
Country: Switzerland
Town: Bern
Address: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern
Bundesgasse 33
Bern
3011
Switzerland
Kontaktstelle(n): 3011
E-Mail: beschaffungswesen@bern.ch
NUTS-Code: CH0
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.simap.ch
Adresse des Beschafferprofils: www.bern.ch/wirtschaft/beschaffung

Contracts: 111
tenders: 102
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 102